Algemene voorwaarden

Elke zending moet vergezeld gaan van een vervoersdocument (vrachtbrief) dat door de afzender is opgesteld. De vervoerder is niet aansprakelijk voor vertraging als gevolg van ontbrekende of foutieve informatie op het document. Indien een zending niet kan worden geleverd (weigering, adreswijziging, enz.), verbindt de verzender zich ertoe alle transportkosten, douanerechten, belastingen, enz. te betalen, evenals de kosten van de goederen. Al onze zendingen zijn franco, tenzij vooraf overeengekomen door de vervoerder, in welk geval de transport- en andere kosten contant worden gedeclareerd bij de ontvanger. De vervoerder zal de goederen moeten afleveren in de staat waarin ze zich bevonden op het moment van afhalen. Hij is niet verantwoordelijk voor schade aan uitgepakte of onvoldoende verpakte goederen. Hetzelfde geldt voor breekbare en kwetsbare goederen, of goederen die niet bestand zijn tegen normaal vervoer. Go Fast Logistics srl aanvaardt enkel het transport van risicovolle goederen (juwelen, munten, antiek, waardepapieren, enz.) onder de volledige verantwoordelijkheid van de verzender. Verzendingen van documenten zijn verzekerd tot 50 euro. Zendingen anders dan documenten zijn verzekerd op basis van de waarde op het moment van verzending, d.w.z. de groothandelsprijs exclusief BTW. De aansprakelijkheid van de vervoerder is in ieder geval beperkt tot 10 euro per kilo met een maximum van 150 euro. In geval van groepering van meerdere pakketten op dezelfde vrachtbrief, worden deze beschouwd als één enkele zending. Hogere waarden kunnen apart worden verzekerd via de vervoerder. In dit geval moet een schriftelijk verzoek van de afzender met vermelding van de totale waarde van de te verzekeren zending op de vrachtbrief worden bijgevoegd. Afhalen en afleveren gebeurt alleen op de begane grond, bij de in- of uitgang van het gebouw waarvan het adres op de vrachtbrief staat vermeld. Elke bijkomende behandeling of abnormale wachttijd zal worden aangerekend tegen de tarieven die gelden op het ogenblik van de verzending, met een minimum van één uur, elk begonnen uur zal worden aangerekend. De vervoerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of schade als gevolg van overmacht (natuurverschijnselen, ernstige ongevallen, terreurdaden, enz.).

Go Fast Logistics srl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe schade als gevolg van verlies, vertraging of schade. Elke klacht moet, om ontvankelijk te zijn, binnen zeven dagen na de datum van verzending per aangetekende brief worden ingediend. In geval van onenigheid zijn alleen de rechtbanken van het district Nijvel bevoegd.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)